Välkommen till Laborator.se!

Välkommen till hemsidan för Laborator, Göteborgs första öppna biohacklabb. Målet är att starta en organisation för alla som vill lära sig mer om och experimentera med biologiska system, och få igång upp ett laboratorium som är öppet för alla intresserade.

Än så länga har vi haft två möten och vi är fortfarande på stadiet där vi diskuterar vad ett biohacklabb ska bestå av och vilka resurser som behövs och vad vi kan bidra med; Oavsett om det är tid, utrustning eller kunskap du vill bidra med så är du välkommen att ansluta dig!

I Sverige finns för närvarande bara ett öppet biohacklabb, och det huserar i Stockholm Makerspace och är sprunget ur BioNyfiken. Genom att samarbeta med Stockholm så hoppas vi kunna lära av deras erfarenheter och komma igång med ett eget laboratorium!

Om du har frågor så hör av dig till info@laborator.se!